Om studien

SWIDDICH är en nationell studie som pågår på flera orter i Sverige för att besvara frågan ”Kan jodtillskott förbättra barns utveckling?” För att kunna göra det är varje deltagande familjs bidrag värdefullt då vi behöver rekrytera 1275 gravida kvinnor (alla deltagare delas slumpvis in i två grupper där båda får en multivitamin, i den ena gruppen innehåller multivitaminen 150 mikrogram jod och i den andra så kallade kontrollgruppen ges en multivitamin utan jod). 

Varför SWIDDICH-studien?

Vårt mål är friska och välmående barn och vi vet att jod är viktigt för sköldkörtelns funktion. Jod finns i mejeriprodukter, fisk och skaldjur samt i jodberikat salt. Studier har visat att det inte finns någon allvarlig jodbrist i Sverige idag även om jodintaget har gått ner något i befolkningen de senaste decennierna. SWIDDICH-studien vill vi undersöka vilken betydelse ett jodtillskott under graviditeten har för barnets hälsa. Därför kommer vi att följa barnen under uppväxten.

Vad kommer att undersökas?

Först får Du som tidigt gravid ett multivitamin med jod eller ett multivitamin utan jod som skall tas fram till förlossningen, under den tiden kommer jodnivåer och sköldkörtel-hormonnivåer att mätas vid tre tillfällen. Sedan följer vi barnen med störst focus på kognitiv utveckling. Jod är viktigt för hjärnans utveckling under fosterlivet och därför tar vi hjälp av en psykolog som gör en värdering av barnets kognitiva förmåga och föräldrarna får fylla i frågeformulär om barnets beteende. Vi är också intresserade av barnen jodnivåer, sköldkörtelhormoner och relaterade faktorer. Dessutom samlar vi in information kring förhållanden som kan påverka jodnivån med hjälp av frågeformulär.

Kompletterande information gällande föräldrarnas/vårdnadshavarnas och barnets hälsa och levnadsförhållanden kommer att samlas in. Uppgifter hämtas om barnen och graviditeten hämtas från journaler från sjukhus, vårdcentral, mödravårdscentral, barnavårdscentral, elevhälsan samt från nationella kvalitetsregister (Graviditetsregistret, Svenskt neonatalt kvalitetsregister, barnhälsovårdens och elevhälsans kvalitetsregister) samt Socialstyrelsen (öppenvårds och slutenvårdsregister, Läkemedelsregistret, Medicinska födelseregistret) och Statistiska Central-byrån (folkbokföring och uppgifter om bl.a. utbildning och studieresultat). All insamling är godkänd av en etikprövningsnämnd och inga deltagare kommer att kunna identifieras i publicerade forskningsresultat.

Kan vi vara med?

För att kunna vara med i studien ska du som blivande mamma:

  • mellan 18-40 år
  • vara tidigt gravid innan v.13
  • inte ha sköldkörtelsjukdom
  • inte varit gravid, fått missfall eller ammat senaste 6 månader
  • inte vara vegan

Har du ärftlighet för sköldkörtelsjukdom, tidigare haft sköldkörtelsjukdom, har du annan autoimmun sjukdom eller symptom på sköldkörtelsjukdom skall blodprovet som tas enligt rutin på mödravårdscentralen på sköldkörtelfunktionen vara normalt.

Eftersom studien innebär att du kan komma att få ett kosttillskott som innehåller jod skall du kunna avstå andra multivitaminer fram till förlossningen. Det går bra att ta tillskott av folsyra och järn utöver detta multivitamin.

Är du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter här.

För att få veta mer klicka här.