Kontakt

Är du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter här.

Personer involverade med SWIDDICH. Om du vill ha platsspecifik information gå till Orter.

För vidare information kan du kontakta:

Helena Filipsson Nyström Docent/Universitetsöverläkare
Endokrinsektionen, Gröna Stråket 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
tel. 0705-83 33 98, email: helena.filipsson@medic.gu.se


Magnus Domellöf

Magnus Domellöf Professor
Inst för kliniska vetenskaper Pediatrik,
Umeå Universitet, 901 85 Umeå
tel. 090-785 21 28, email: magnus.domellof@umu.se


Caroline Lilliecreutz

Caroline Lilliecreutz Docent/Mödrahälsovårdsöverläkare
Kvinnokliniken Universitetssjukhuset 581 85 Linköping
tel. 010-103 31 60, email: caroline.lilliecreutz@regionostergotland.se


Agneta Lindo

Agneta Lindo Studiekoordinator/Sjuksköterska/Doktorand
Sahlgrenska Universitetssjukhus, 413 45 Göteborg
tel: 076-6185481, email: agneta.lindo@vgregion.se