Barnuppföljning

18 månader

När barnet är 18 månader kontaktas du för en kortare telefonintervju på 5 minuter kring levnadsförhållanden och vi skickat en länk med frågeformulär om bakgrundsfaktorer och barnets utveckling via mail eller sms som du fyller och skickar tillbaka.

3,5 år

Vid 3,5 år ålder kallas ni till ett fysiskt besök där vi mäter längd, vikt och huvudomfång. Barnet får också lämna ett urinprov där vi mäter mängden jod.  Under besöket kommer barnet att få träffa en psykolog under ca 1 timme som gör en bedömning av barnens utveckling och förmåga. Undersökningen vid 3,5 års ålder beräknas ta 2 timmar.

Innan det fysiska besöket kommer vi att skicka ut en länk med frågeformulär om bakgrundsfaktorer och barnets utveckling via mail eller sms som du fyller och skickar tillbaka.

Nedan finns en länk med ett bildspel att visa barnet inför besöket:

Klicka här för barnbildspelet.

7 år

Vid 7 år ålder kallas ni till ett fysiskt besök där vi mäter längd, vikt och huvudomfång. Barnet får också lämna ett urinprov där vi mäter mängden jod och vi tar ett blodprov (5-10ml = 1-2teskedar). Blodprovet används för att mäta sköldkörtelhormon och relaterade substanser. Provet tas av erfaren sjukvårdpersonal.

Under besöket kommer barnet att få träffa en psykolog under ca 1 timme som gör en bedömning av barnens utveckling och förmåga.

Träffar även en fysioterapeut som gör en bedömning av motoriken hos barnet. Undersökningen vid 7 års ålder beräknas ta 2, 5- 3 timmar.

Innan det fysiska besöket kommer vi att skicka ut en länk med frågeformulär om bakgrundsfaktorer och barnets utveckling via mail eller sms som du fyller och skickar tillbaka.

14 år

Barnet får tillsammans med vårdnadshavare själva välja om de vill fortsätta i studien.

Vid 14 år ålder kallas ni till ett fysiskt besök där vi mäter längd, vikt och huvudomfång. Barnet får också lämna ett urinprov där vi mäter mängden jod och vi tar ett blodprov (5-10ml=1-2teskedar). Blodprovet används för att mäta sköldkörtelhormon och relaterade substanser. Provet tas av erfaren sjukvårdpersonal.

Under besöket kommer barnet att få träffa en psykolog under ca 1 timme som gör en bedömning av barnens utveckling och förmåga.

Träffar även en fysioterapeut som gör en bedömning av motoriken hos barnet. Undersökningen vid 14 års ålder beräknas ta 2, 5- 3 timmar.

Innan det fysiska besöket kommer vi att skicka ut en länk med frågeformulär om bakgrundsfaktorer och barnets utveckling via mail eller sms som du fyller och skickar tillbaka.

Magnetkameraundersökning

Vid ett särskilt tillfälle kommer en mindre andel av barnen, ca 200 st, erbjudas delta i magnetkameraundersökning av hjärnan utan kontrast. Magnetkameraundersökningen tar 20 minuter. En sådan undersökning medför ingen strålning utan använder sig av magnetfält. Barnet lägger sig på en brits och får ha hörselkåpor under undersökningen, eftersom maskinen slamrar. Magnetkameran kan för vissa upplevas något trång men förälder och personal finns i närheten. Magnetkameraundersökningen ger information om volymen av olika delar av hjärnan.

Är du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter här.