Orter

Här hittar du kontaktuppgifter för den specifika stad du behöver. Vi arbetar för närvarande med Göteborg, Linköping, Mjölby, Norrköping, Skövde, Stockholm och Umeå.

Göteborg

Agneta Lindo 
Studiekoordinator/Sjuksköterska
tel: 076-6185481
email: agneta.lindo@vgregion.se

Linköping

Linnea Sandell
Forskningsassistent
tel: 0707476575

Mjölby

tel: 010-1048098

Norrköping

Ange Bigina
Forskningsassistent
tel: 0704910411

Skövde

Åsa Sikter
Undersköterska
tel: 076-1337347

Stockholm

Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum
tel: 08-123 498 61
email: studieenheten.slso@sll.se

Umeå

Gunilla Strinnholm
Forskningssjuksköterska/Barnsjuksköterska
tel: 090-785 21 16

Marie Lindvall
Forskningssjuksköterska/Barnsjuksköterska
tel: 090-785 21 02