Orter

Här hittar du kontaktuppgifter för den specifika stad du behöver. Vi arbetar för närvarande med Göteborg, Linköping, Mjölby, Norrköping, Skövde, Stockholm och Umeå.

Göteborg

Agneta Lindo 
Studiekoordinator/Sjuksköterska
tel: 076-6185481
email: agneta.lindo@vgregion.se

Linköping

Linnea Sandell
Forskningsassistent
tel: 070-7476575

Reception
tel: 010-1032923

Mjölby

tel: 010-1048098

Norrköping

Ange Bigina
Forskningsassistent
tel: 070-4910411

Skövde

Åsa Sikter
Undersköterska
tel: 076-1337347

Stockholm

Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum
tel: 08-12349861
email: studieenheten.slso@sll.se

Umeå

Gunilla Strinnholm
Forskningssjuksköterska/Barnsjuksköterska
tel: 090-7852116

Marie Lindvall
Forskningssjuksköterska/Barnsjuksköterska
tel: 090-7852102