Vanliga frågor

Vad går SWIDDICH studien ut på?

Det som denna studie vill undersöka är om det kan finnas en gynnsam effekt av att ge gravida extra jod under graviditeten för barnens psyko-motoriska utveckling. Denna eventuella effekt misstänks vara obetydlig för det enskilda barnet, men mycket små effekter kan ändå slå ut som betydelsefulla på gruppnivå. Som gravid finns det redan mycket riktlinjer att förhålla sig till och det är viktigt att vi skaffar evidens och forskningsunderlag för de nationella beslut som tas. Läs gärna mer under fliken Om studien.

Varför finns två samtycken i informationen som skickas hem?

Eftersom ibland är inte båda vårdnadshavarna med på besöket och för att följa upp barnet krävs det att båda föräldrarna intygar sitt godkännande att barnet deltar i studien. Ett nytt samtycke samlas även in när barnet fyller 14 år. Detta för att lång tid gått sedan den senaste uppföljningen och barnet kommer vara alltmer delaktig i beslutet desto äldre barnet blir.

Vad händer om vi ångrar oss eller om mitt barn sedan inte vill delta?

Att vara med i studien är helt frivilligt och ni har alltid en möjlighet att hoppa av studien.

Vilka undersökningar kommer att göras på barnet?

När barnet är 18 månader kommer ni att få fylla i ett webbformulär med frågor om levnadsförhållanden, bakgrundsfaktorer och barnets utveckling (ev kontaktas ni för en kortare telefonintervju). Vid 3,5års får ni en kallelse för fysiskt besök där vi tar ett urinprov och får träffa en psykolog som kommer att testa och bedöma barnets utveckling, besöket tar ca 1,5 -2 timmar. Detsamma sker när barnet blir 7år och 14år men det tas även ett blodprov, får träffa en fysioterapeut som gör motoriska övningar med barnet. Besöket tar ca 2-3 timmar.

Läs gärna mer under fliken barnuppföljning

Jag har glömt att ta mina tabletter mellan visit 1 och 2. Kan jag fortsätta i studien?

Du kan absolut fortsätta delta i studien, viktigt att meddela barnmorskan om vilken period som tabletterna glömdes av att tas.

Jag missade en av mina provtagningar, kan jag fortfarande delta?

Man kan absolut fortsätta delta i studien.

Är det farligt att vara i den gruppen i studien som inte äter extra jod?

Det finns idag ingen kunskap om mild jodbrist har några negativa konsekvenser för barnet och de studier som har hittills gjorts har inte kunnat visa detta. Att vara med i den gruppen i studien som äter multivitamin utan jod skiljer sig inte från det som rekommenderas av Livsmedelsverket avseende jod och anses därför riskfritt. 

Om jag ingår i studien, finns det risk att jag får i mig för mycket jod?

De tabletter som ingår i studien innehåller en så låg dos jod att det ej finns någon sådan risk.

Finns det folsyra i studietabletterna?

Ja, en av studietabletterna innehåller 200 µg folsyra medan den andra inte gör det. Vilken av tabletterna du får går inte att svara på eftersom att detta ska vara en s.k. blind studie. Vi rekommenderar därför att man samtidigt äter sitt vanliga kosttillskott av folsyra under graviditeten under tiden man ingår i studien (dvs 400 μg tillskott av folsyra under första trimestern), vid sidan om studiemedicinen. Det innebär att deltagande kvinnor äter högst 600 μg folsyra dagligen, vilket är lägre än det högsta tolerabla intaget av 1000 μg/dag.

Kan jag ta några andra kosttillskott under tiden jag är gravid om jag deltar i studien?

Ja, folsyra och järntillskott går bra men inga andra kosttillskott. Detta p.g.a. att många kosttillskott även innehåller jod eller andra ämnen som kan påverka sköldkörteln och vi vill undvika att detta missriktar resultaten av studien. Både folsyra och järn finns i en av de två typer tabletter som delas, men mängden är liten och det finns inte risk för överskott om rekommendationer följs.

Kan jag ta Levaxin samtidigt som jag är med i studien?

Du kan inte inkluderas i studien om du tar Levaxin vid studiestart, men om du får din diagnos och börjar ta läkemedlet under studiens gång så behöver du inte hoppa av studien.

Kan jag äta joderat salt under tiden jag är med i studien?

Ja, alla i Sverige rekommenderas att äta joderat salt och använda det i sin matlagning. Samma gäller våra studiedeltagare.

Vad händer om ni upptäcker en sjukdom vid undersökningarna? Blir föräldrarna informerade om undersökningen av barnet skulle visa tecken till sjukdom eller utvecklingsstörning?

Om någonting avviker i undersökningarna på mamman eller barnet som kräver vidare medicinsk utredning (d.v.s. något som kan indikera eventuell sjukdom) så informeras naturligtvis kvinnan/föräldrarna om detta.

Vad händer om vi flyttar till en annan stad i Sverige eller utomlands?

Om ni flyttar är det viktigt att ni informerar oss. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt. Ibland går det nämligen att ordna uppföljning i en annan stad så att ni slipper utgå från studien.

Är du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter här.