SWIDDICH - Jodstudien

SWIDDICH är en forskningsstudie med målet friska och välmående barn

Jod är viktigt för sköldkörtelns funktion och finns i mejeri-produkter och fisk och skaldjur. I Sverige finns också jod i vissa bordssalt för att förhindra jodbrist. När man ger extra jod under graviditeten så stiger jodnivån. Fortfarande saknas viktiga pusselbitar i kunskapen kring vilken roll detta har för fostren. För att förstå hur jodnivån påverkar barnens hälsa behöver vi följa barnen under hela uppväxten.

Vill du vara med och förbättra för framtida generationer?

Jod är ett ämne som är viktigt för sköldkörteln. Befolkningen i Sverige har tidigare lidit av allvarlig jodbrist, vilket gjorde att salt fick tillsatt jod 1936. När man under graviditet ger extra jod, till exempel genom kosttillskott, så stiger kroppens jodnivå. Fortfarande saknas viktiga pusselbitar i kunskapen kring vilken roll detta har för fostren. Vi behöver följa barnen under hela uppväxten för att förstå hur jodnivån påverkar deras hälsa.

Att delta i studien innebär följande:

Under graviditeten får du äta en multivitamintablett som är lämplig för gravida. Den innehåller antingen lite extra jod, eller inget jod. Du lämnar ett urin- och ett blod-prov en gång var tredje månad, när du ändå går till din mödravårdcentral för ditt rutinbesök. Efter att du fött barnet, blir det inga flera prover på dig.

Barnen testas sedan vid följande åldrar:

Hjärta

18 månader

När barnet är 18 månader gammalt svarar föräldrarna på två frågeformulär via en telefonintervju.

18 månader

3.5 år

När barnet är 3,5 år får barnet träffa en psykolog som testar barnets utveckling. Föräldrarna får samtidigt fylla i ett frågeformulär. Ett urinprov lämnas i samband med besöket.

3,5 år

7 år

När barnet är 7 år fylls ett frågeformulär i av föräldrarna. Barnet testas av en psykolog och får också träffa en sjukgymnast som mäter den motoriska utvecklingen. Ett blod och urinprov lämnas vid besöket. Barnen blir slumpmässigt tillfrågade om att delta i en magnetkameraundersökning.

7 år

14 år

Vid 14 års ålder görs samma undersökningar som vid 7 års ålder.

Ditt bidrag till studien är värdefullt men helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande. Mer detaljerad information om studien finns i det större häftet, som antingen följer denna sida, eller finns tillgänglig på din mödravårdscentral.